Luchtvervuiling

Iedereen rookt door de slechte Nederlandse luchtkwaliteit gemiddeld meer dan vijf sigaretten per dag mee. Dat leidt tot ernstige gezondheidsschade en voortijdig overlijden. Dat moet zo snel mogelijk veranderen. 

 

SOS lucht

Verbetering van de luchtkwaliteit is een grote lokale, nationale en internationale uitdaging. Om een slag te maken vindt GroenLinks dat we zo snel als mogelijk is van fossiele brandstoffen af moeten. Tot die tijd moeten gemeenten de grootste vervuilers binnen de stadsgrenzen aan banden kunnen leggen, bijvoorbeeld door een milieuzone waardoor alleen nog schonere vervoermiddelen de stad binnenkomen. Ook moeten gemeenten vervuilende fabrieken aan banden te leggen. 

Op nationaal en internationaal niveau worden strenge eisen gesteld aan de uitstoot van (vracht)auto’s om gesjoemel te voorkomen.