Menselijke zorg

De zorg is geen markt

De invoering van marktwerking in de zorg heeft voor veel problemen gezorgd. Ziekenhuizen worden steeds meer gerund als bedrijven en er zijn zelfs ziekenhuizen failliet gegaan. Bureaucratische tussenlagen, winstbeluste zorgverzekeraars en botte bezuinigingen zorgen ervoor dat artsen en verpleegkundigen hun patiënten niet meer de aandacht kunnen geven die ze nodig hebben. Dat wil GroenLinks anders.

Het geld dat voor zorg bestemd is, moet aan zorg besteed worden. Dus geen geld meer naar de bonussen van bestuurders, geen geld meer naar de marketing van verzekeraars en geen woekerwinsten meer voor farmaceuten. We pakken verspilling en overbehandeling aan. We houden op met het eindeloos invullen van administratie en geven zorgprofessionals het vertrouwen terug. 

Mensen boven structuren

De invoering van marktwerking in de zorg heeft ertoe geleid dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars verplicht moeten concurreren. Financiële belangen gaan hierdoor al snel boven de belangen van de patiënt. De regels in de zorg zijn er steeds complexer door geworden. Zo kan de zorg voor één patiënt onder heel veel verschillende regels en systemen vallen. Dit leidt tot onnodige bureaucratie en werkdruk voor zorgverleners en mantelzorgers. 

Wij willen de macht van de zorgverzekeraars inperken. Huisartsen en kleine zorginstellingen mogen samenwerken als ze dat willen. Ouderen moeten zelf kunnen kiezen of zij thuis blijven wonen met professionele hulp of in kleinschalige woonvormen waar zorg aanwezig is. Zelf kunnen kiezen is voor GroenLinks een belangrijk uitgangspunt. 

Eigen risico

De invoering van marktwerking in de zorg heeft er toe geleid dat patiënten steeds meer worden gezien als consumenten. Het risico om ziek te worden is neergelegd bij mensen: het eigen risico in de zorg is de afgelopen jaren hard gestegen. GroenLinks wil dit eigen risico afschaffen, want ziek zijn ís geen eigen risico.

Tekort aan personeel

Zorgverleners willen goede zorg kunnen bieden en dat wordt ze nu onmogelijk gemaakt. Ze worden gedwongen om hun werk af te raffelen doordat ze veel te veel administratie moeten doen en te weinig betaald krijgen voor hun werk.

Als er niet snel maatregelen genomen worden, dreigt er in 2025 een gigantisch tekort van 125 duizend zorgverleners. Een forse salarisverhoging is een belangrijke maatregel om het beroep weer aantrekkelijker te maken en het huidige personeel te behouden. GroenLinks wil daarnaast de administratieve lasten terugdringen en meer vertrouwen geven aan de zorgprofessional.