Wij willen:

  • Bureaucratie terugdringen;
  • Inzetten op thuiszorg, huisartsen en wijkverpleegkundigen;
  • Dure medicijnprijzen aanpakken.

Zorginstellingen worden gerund als bedrijven

De marktwerking is ingevoerd om de stijgende zorgkosten tegen te gaan, maar de zorgkosten zijn alleen maar blijven stijgen: de jaarlijkse premie is met 446 euro gestegen en het eigen risico is meer dan verdubbeld. Door de marktwerking in te voeren, moeten zorginstellingen nu gerund worden als bedrijven. En bedrijven moeten winst maken. Hierdoor worden zorginstellingen gestimuleerd om zoveel mogelijk te behandelen, want meer behandelen betekent meer omzet. Tegelijkertijd moet elke handeling die een arts of een verpleegkundige doet bijgehouden worden, want de verzekeraar wil geen cent te veel uitkeren. Hierdoor zijn zorgverleners nu soms wel een kwart van hun tijd kwijt aan administratie.

Fabrikanten van medicijnen vragen ongekend hoge bedragen

Daarbij zijn de kosten voor nieuwe medicijnen veel te hoog. Fabrikanten vragen ongekend hoge bedragen. Wetgeving moet wat GroenLinks betreft worden aangepast om dit omlaag te halen. Fabrikanten die zich hier niet aan houden moeten door de overheid steviger worden aangepakt door bijvoorbeeld boetes en dwanglicenties. Onderzoek naar nieuwe medicijnen gebeurt op basis van toegevoegde waarde voor de patiënt, niet op basis van zoveel mogelijk winst voor de fabrikant.

De kwaliteit van zorg moet weer voorop staan

Iedereen in Nederland moet toegang hebben tot goede zorg. GroenLinks wil hierin graag investeren. Goede zorg in Nederland kan betaalbaar blijven. Wij kiezen om te investeren in preventieve gezondheidszorg, het terugdringen van bureaucratie en het aanpakken van te dure medicijnprijzen.

Daarbij willen we dat overbehandeling en dubbele diagnostiek wordt tegengaan. Niet het aantal behandelingen, maar de kwaliteit van een behandeling staat voorop. Perverse prikkels in de zorg moeten zoveel mogelijk voorkomen worden.

Zorg dichterbij huis

GroenLinks wil de zorg dichterbij brengen. Dat betekent inzet op thuiszorg, huisartsen en wijkverpleegkundigen. Deze zorg is niet alleen goed, maar ook goedkoper en wordt geleverd door vertrouwde gezichten.

Een man zorgt voor zijn oudere moeder thuis

Stop de marktwerking in de zorg.

Samen kunnen we dit veranderen: #FixDeZorg,

  • Van zorgverzekeraars naar Zorgfondsen
  • Hogere salarissen voor gewone zorgmedewerkers
  • Aanpakken machtige farmaceutische bedrijven


Doe mee. Teken de petitie: