Wij willen:

  • Betere salarissen voor mensen in de zorg;
  • Minder administratie;
  • Het eigen risico afbouwen.

De huidige situatie in Nederland

De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk een sterke zorgsector is. Maar de invoering van marktwerking in de zorg heeft voor veel problemen gezorgd. Ziekenhuizen gaan failliet, zorgverzekeraars zijn op winst belust en verpleegkundigen komen om in papierwerk. Het eigen risico is enorm gestegen en er dreigt een groot tekort aan personeel.

De gevolgen van marktwerking in de zorg

Door de invoering van marktwerking in de zorg moeten zorgaanbieders en zorgverzekeraars verplicht concurreren. Daardoor zijn regels strenger geworden, en wordt geld al snel belangrijker dan goede zorg voor de patiënt. Zorgverleners zijn te veel tijd kwijt aan administratie, en de werkdruk is onnodig hoog. Dit moet anders. Ook de patiënt wordt dankzij de marktwerking steeds meer gezien als consument. De prijs die je betaalt als je ziek bent wordt steeds hoger: het eigen risico in de zorg is de afgelopen jaren hard gestegen. Maar ziek zijn ís geen eigen risico.

Investeren in een gezonde sector

Er moet meer waardering komen voor mensen die werken in de zorg. Er moet een forse salarisverhoging komen. De zorgprofessional krijgt weer meer vertrouwen en de administratieve lasten dringen we terug. Zo maken we het beroep weer aantrekkelijker en behouden we het huidige personeel.

Ook wil GroenLinks het eigen risico afbouwen. Zo wordt zorg weer betaalbaar en kunnen ook mensen met een kleine portemonnee de zorg krijgen die ze verdienen.

Een man zorgt voor zijn oudere moeder thuis

Stop de marktwerking in de zorg.

Samen kunnen we dit veranderen: #FixDeZorg,

  • Van zorgverzekeraars naar Zorgfondsen
  • Hogere salarissen voor gewone zorgmedewerkers
  • Aanpakken machtige farmaceutische bedrijven

Doe mee. Teken de petitie: