Nederlandse Antillen en Caribisch Nederland

Caribische Nederlanders zijn Nederlanders. Nederland kan de bewoners van deze eilanden dus niet de toegang weigeren. De bevolking van de eilanden moet zelf beslissen of zij deel wil gaan uitmaken van de Europese Unie. Welke keuze zij ook maakt, Nederland en de EU dienen de eilanden te helpen bij het terugdringen van vervuiling en het beschermen van de rijke natuur. Nederland gaat de eilanden helpen energieneutraal te worden.

Armoede bestrijden

GroenLinks vindt het onaanvaardbaar dat grote groepen eilandenbewoners onder het bestaansminimum leven in sloppenwijken, terwijl de toeristische sector op de eilanden bloeit. In Caribisch Nederland zetten we daarom sterk in op armoedebestrijding, om te beginnen met het vaststellen van een sociaal minimum dat voldoende is om van rond te komen. Nederland moet daarnaast fors investeren in werkgelegenheidsprojecten. Hotelketens moeten bijvoorbeeld door de overheid gestimuleerd worden om werknemers van de eilanden in dienst te nemen.

Vervuiling terugdringen en natuur beschermen

GroenLinks vindt dat de eilanden zelf moeten beslissen of zij buiten het grondgebied van de Europese Unie blijven of er als ‘ultraperifeer gebied’ deel van gaan uitmaken. Welke keuze zij ook maken, de eilandbewoners hebben recht op een gezonde leefomgeving. Caribisch Nederland heeft een ongekende natuur, met prachtige koraalriffen en tropisch regenwoud. De EU en Nederland moeten deze natuur helpen beschermen door stapsgewijze invoering én handhaving van milieuwetten zoals we die in Europa kennen. Daarbij heeft het aanpakken van de vervuilende uitstoot van olieraffinaderijen voorrang. Tevens moeten de eilanden steun krijgen bij de ontwikkeling van duurzame energie, met als einddoel de eilanden energieneutraal te maken.

Staatkundige herziening

Eind 2010 werd een staatkundige herziening van kracht; de eilanden Curaçao en Sint-Maarten werden onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Aruba was dat al langer. De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba werden 'bijzondere openbare lichamen' van Nederland. GroenLinks is voorstander van deze staatsrechtelijke structuur, omdat die bijdraagt aan beter openbaar bestuur.