Ontslagrecht

GroenLinks wil de kloof tussen een vaste baan en flexwerk verkleinen, ook wat betreft ontslag. 

Ontslagen worden is ellendig. Wie ontslagen wordt, moet zo snel mogelijk nieuw werk kunnen vinden. Voor sommige groepen zijn deze rechten nu goed geregeld, terwijl mensen met tijdelijk werk en jongeren juist slecht beschermd zijn.

GroenLinks vindt dat met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) een stap is gezet om het ontslagrecht eerlijker te maken. Maar doordat pas na twee jaar het recht op de ontslagvergoeding (de ‘transitievergoeding’) ontstaat, blijft er een groot onderscheid tussen vaste werknemers en flexwerkers. We zien nu in de praktijk dat werkgevers mensen na een jaar en elf maanden ontslaan om de transitievergoeding te ontlopen. GroenLinks wil dat er vanaf dag één rechten worden opgebouwd op een transitievergoeding.