Open overheid

GroenLinks vindt dat burgers recht hebben op een zo transparant mogelijke overheid.

Informatie die bij overheden rust moet wat GroenLinks betreft veel vaker en sneller openbaar gemaakt worden. De wetgeving die de overheid verplicht tot transparantie, de Wet Openbaar Bestuur (WOB), is achterhaald.

GroenLinks heeft een initiatiefwet, de Wet Open Overheid (WOO), ingediend. Deze wet is breder en gaat verder dan de WOB, onder andere door het overheden moeilijker te maken om te weigeren om informatie openbaar te maken en meer organisaties onder de wetgeving te laten vallen. De Tweede Kamer heeft de WOO inmiddels aangenomen, de Eerste Kamer behandelt de wet nog.