Open overheid

GroenLinks vindt dat burgers recht hebben op een zo transparant mogelijke overheid.

Informatie van overheden moet wat GroenLinks betreft veel vaker en sneller openbaar gemaakt worden. De wetgeving die de overheid verplicht tot transparantie, de Wet Openbaar Bestuur (WOB), is achterhaald.

GroenLinks heeft een initiatiefwet, de Wet Open Overheid (WOO), ingediend. Deze wet is breder en gaat verder dan de WOB, onder andere door het overheden moeilijker te maken om te weigeren om informatie openbaar te maken en meer organisaties onder de wetgeving te laten vallen. Na overleg met de regering is deze wet gewijzigd. Het gewijzigde voorstel ligt nu bij de Tweede Kamer.