Openbaar bestuur

GroenLinks wil een actieve overheid, die de toegang tot goed onderwijs, zorg en huisvesting garandeert. En we willen een overheid die burgers de ruimte geeft zelf actief te zijn. Hiervoor moet het openbaar bestuur hervormd worden. GroenLinks wil een slanker, krachtiger en democratischer openbaar bestuur.

Niet kille cijfers moeten leidend zijn in de publieke sector, maar zorgvuldigheid, inspraak, dienstbaarheid en effectiviteit. GroenLinks wil dat mensen in de publieke dienstverlening beter kunnen inspelen op de specifieke vragen en situaties van burgers. Actieve burgers hebben een actieve overheid nodig. Een overheid die niet in de wegloopt, maar mensen meer de ruimte geeft. Burgers kunnen meer zeggenschap krijgen in zorg- en onderwijsinstellingen, door bijvoorbeeld cliënten- en bewonersraden een sterkere rol te geven. Verder moet de overheid burgers de kans geven om mee te denken over beleid, bijvoorbeeld via burgerpanels en wijkbudgetten.

Ook wil GroenLinks dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om maatwerk te leveren. Of het nu gaat om het helpen van mensen bij het vinden van werk of om de zorg voor jongeren. Om dit mogelijk te maken kan een deel van de taken die nu nog bij de provincies liggen, worden overgedragen aan gemeenten. Het is belangrijk dat gemeenten genoeg geld en mankracht hebben om dit goed te kunnen uitvoeren. Kleinere gemeenten zullen meer moeten samenwerken. GroenLinks vindt het belangrijk dat er lokaal draagvlak is voor het herindelen van gemeenten.