Voedselvoorziening

GroenLinks pleit voor een verantwoord voedselbeleid om de voedselzekerheid in de wereld veilig te stellen en voedselverspilling tegen te gaan.

Voldoende voedsel is een basisrecht. Toch lijdt een miljard mensen honger. Nog eens een miljard mensen krijgt niet de benodigde dagelijkse hoeveelheid mineralen en vitamines binnen. Onder invloed van een groeiende wereldbevolking en klimaatverandering komt de voedselzekerheid meer en meer onder druk te staan. Om voedselzekerheid in de wereld te garanderen en klimaatverandering te beperken, wil GroenLinks de voedselvoorziening kleinschaliger organiseren en stimuleren dat voedsel regionaal geproduceerd wordt. Daarbij moet Nederland ontwikkelingslanden helpen om landbouw op te zetten voor de eigen voedselvoorziening.

Voedselbank

Naar schatting 400.000 mensen hebben voedselhulp nodig in Nederland. 140.000 daarvan bezoeken de voedselbank. GroenLinks streeft naar een samenleving waarin niemand op de voedselbank is aangewezen om in zijn eten te kunnen voorzien, maar tot het zo ver is willen we dat de regering Voedselbanken Nederland voldoende ondersteunt om hun belangrijke werk te kunnen doen. De kamer nam onlangs een motie van onze woordvoerder aan die voorstelde om een deel van het geld dat is uitgetrokken om voedselverspilling tegen te gaan, aan de voedselbank te geven. Zo pakken we voedselverspilling aan én bieden we de benodigde voedselhulp.