Vrij verkeer van werknemers

Nederland heeft een open economie. Daarom hebben we baat bij de Europese Unie. Tot op de dag van vandaag verdienen de tomatenteler uit Brabant en de havenarbeider uit Rotterdam hun dagelijks brood dankzij Europa. Dat Europa één interne markt heeft, bespaart Nederlandse ondernemers en buitenlandse investeerders een wirwar aan nationale regels.

Het vrije verkeer van goederen en personen is één van de verworvenheden van de Europese Unie. Bij een interne Europese markt hoort arbeidsmigratie. GroenLinks verwelkomt alle mensen die in Nederland komen werken. Sterker nog, op termijn is iedereen keihard nodig om het tekort aan arbeidskrachten in de zorg, het onderwijs en de tuinbouw op te vangen.

GroenLinks staat voor een gezamenlijk Europees beleid voor arbeidsmigratie. Dat geeft migranten van buiten de EU een kans om te werken in sectoren die mensen tekortkomen.

Migranten mogen niet worden onderbetaald, worden uitgebuit of slecht worden gehuisvest. Werkgevers die de regels aan hun laars lappen, moeten worden bestraft. Overlast moet worden aangepakt.