Het vrije verkeer van goederen en personen is één van de verworvenheden van de Europese Unie. Bij een interne Europese markt hoort arbeidsmigratie. GroenLinks verwelkomt mensen die in Nederland komen werken. Sterker nog, op termijn is iedereen keihard nodig om het tekort aan arbeidskrachten in de zorg, het onderwijs en de tuinbouw op te vangen.

We moeten echter voorkomen dat er oneerlijke concurrentie ontstaat met Nederlandse werknemers. Daarom is het belangrijk dat alle werknemers in Nederland, ongeacht waar ze vandaan komen, recht hebben op hetzelfde loon en dezelfde sociale voorzieningen.

GroenLinks staat voor een gezamenlijk Europees beleid voor arbeidsmigratie. Dat geeft migranten van buiten de EU een kans om te werken in sectoren die mensen tekortkomen. Migranten mogen niet worden onderbetaald, worden uitgebuit of slecht worden gehuisvest. Werkgevers die de regels aan hun laars lappen, moeten worden bestraft. Overlast moet worden aangepakt.