Stemming in het Europees Parlement

Europarlement stemt in september over Hongarije-rapport Sargentini

De plenaire stemming van het Europees Parlement over het Hongarije-rapport van Europarlementariër Judith Sargentini zal plaatsvinden op woensdag 12 september in Straatsburg. Op dinsdag 11 september zal het Europarlement plenair debatteren over het rapport.

Sargentini kreeg vorig jaar zomer van het Europarlement de opdracht om een rapport te schrijven of er in Hongarije sprake is van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending van de democratie, fundamentele rechten en rechtstaat. In dat geval zou er een zogenaamde artikel 7-procedure gestart moeten worden, waarbij de uiterste consequentie kan zijn dat Hongarije haar stemrecht in de Europese Unie kwijtraakt.

Sargentini trekt na onderzoek in haar rapport de conclusie dat dat inderdaad het geval is, en dat een Artikel 7-procedure gestart zou moeten worden om de rechten van Hongaren en Europeanen te waarborgen. Ze kreeg daarvoor inmiddels steun van de parlementscommissie voor Justitie en Burgerlijke vrijheden en vier andere parlementscommissies.

Plenaire stemming

Na deze stemmingen op commissieniveau, zal op woensdag 12 september het hele Europarlement plenair stemmen. Pas als daar een twee derde meerderheid instemt, moeten Europese ministers zich buigen over de vraag of zij Hongarije gaan dwingen zich te houden aan de waarden die we in Europa delen.

De stemming zal spannend worden, omdat de christendemocratische fractie waar de Fidesz-partij van Orbán deel van uitmaakt, intern stevige debatten voert over hun positie. Een deel van de Europarlementariërs blijft de Hongaarse regering steunen, maar steeds meer partijen, waaronder het Nederlandse CDA, vinden dat er een grens overschreden is en steunen het rapport van Sargentini.

Lees ook