Iedereen die recht heeft op een vergoeding, moet die ook kunnen krijgen. Zo simpel is het. En de gaswinning moet zo snel mogelijk naar beneden. We moeten van het gas af, en zo snel mogelijk naar echt duurzame energie. Voor Groningen, voor het klimaat, voor ons allemaal.

De Groningers zouden gecompenseerd worden voor de schade aan hun woningen met een snelle soepele schadeafhandeling en daarbovenop een subsidie voor de verduurzaming van die woningen, als praktische compensatie voor de ellende. Het is al heel lang duidelijk dat het gereserveerde bedrag hiervoor onvoldoende is, met als vrees dat het een loterij zou worden. Maar het was nog erger, met chaotische taferelen en mensen die urenlang in de rij stonden en alsnog buiten de boot vielen.
Het was bedoeld als een goedmaker, en stimulans om te verduurzamen. Het werd een vernederende chaos die makkelijk voorkomen had kunnen worden.

Het ministerie heeft kennelijk niet begrepen dat het doel niet was om het gereserveerde budget uit te geven, maar om de aanvragers die daarvoor in aanmerking komen tegemoet te komen met een stimuleringssubsidie. Daarom willen we dat aanvragen die aan de eisen voldoen, alsnog subsidie krijgen.

De Groningers is een einde aan de aardbevingen beloofd, doordat we een einde maken aan de gaswinning. Dit was niet de afspraak, slecht begin voor het nieuwe kabinet. De afspraken over de afbouw van de gaswinning was te vaag en is bij de minister niet in goede handen. Daarom moeten we de beëindiging van de gaswinning maar vastleggen in de wet.

De afbouw van de gaswinning was een afspraak. Met een klein voorbehoud voor de kans op een hele strenge winter. Die hebben we niet en dan toch twee keer meer winnen als afgesproken. Ik wil weten waar dat gas heen gaat en het is terecht dat de Groninger zich bedonderd voelen.

Extra gemeenteraadsvergaderingen

In de hele provincie zijn spoeddebatten aangevraagd om het besluit voor extra gasboringen tegen te houden. Tijdens de extra raadsvergadering van de gemeente Groningen op 13 januari zal het College van B&W met een motie worden opgeroepen om bezwaar te maken en in beroep te gaan tegen het voorgenomen besluit om meer gas te winnen in het Groningenveld.

Doe mee aan de fakkelmanifestatie in Groningen

Zaterdag om 20:00 uur wordt er een fakkelactie georganiseerd in Groningen. GroenLinks sluit zich hierbij aan en roept iedereen op om ook mee te doen. Het is tijd voor respect voor Groningen!