“Het is goed dat de klimaatdoelen wettelijk verankerd worden, maar helaas is het doel nog echt te mager. Als Groenen hebben we gestreden voor 65% reductie in 2030, de inzet van het van het Parlement was 60%. Maar zelfs dat heeft het niet gehaald”, aldus Europarlementariër Bas Eickhout. De onderhandelingen over de klimaatwet gingen voornamelijk over het 2030 doel. De EU-landen en de Europese Commissie stelden een netto (inclusief landgebruik) reductie voor van 55%, het Parlement ging voor 60%, exclusief landgebruik. In praktijk liggen de percentages daardoor ruim 8% uit elkaar. Elk jaar nemen de Europese bossen en wetlands miljoenen tonnen aan CO2 op, wanneer deze grond voor andere doeleinden wordt gebruikt (zoals landbouw) heeft dit grote consequenties voor de uitstoot.

Eickhout: “Uitstootverlaging door landgebruik is op lange termijn erg onzeker en het meetellen van landgebruik verlaagt de ambitie voor de andere sectoren. De afspraak is daarom dat landgebruik nu tot maximaal 2.2% reductie meetelt, waarmee het werkelijke doel nu -52.8% is, niet -55%. Zo zijn we nu ver verwijderd van de 65% die volgens de wetenschap nodig is om in lijn te blijven met het Parijsakkoord.”

Op andere punten waar het Parlement zich hard voor heeft gemaakt is het resultaat gemengd. Zo komt er een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. Ook pleitte het Europarlement voor een systeem met een CO2-budget, wettelijk bindend, waarbij vooraf bekend is hoeveel ton CO2 de EU in nog mag uitstoten om de doelen te halen. Dit systeem wordt gebruikt voor het bepalen van het 2040-doel, wat gebeurt in 2024.

“Dit is een stap in de goede richting, al is het wel nodig om dit juist voor het 2030-doel te doen. Stel dat de wereld evenveel blijft uitstoten als nu, dan is ons tegoed aan het einde van dit decennium op”, aldus Eickhout.

Donderdag staat de klimaattop van Joe Biden op de agenda, daar zal de Europese Commissie de Klimaatwet aan de wereld presenteren. Eickhout: “De Commissie en EU-landen willen niet met lege handen bij Biden aankomen, dus werd de druk op de onderhandelingen flink opgevoerd. Dat er nu deze deal uitrolt is dus geen verrassing. Wij kijken nu naar het klimaatpakket dat in juni komt. Hierin wordt de klimaatwet vertaald naar wetgeving voor verschillende sectoren. Dan zal de echte strijd losbarsten.”