Vijf plannen om de wooncrisis aan te pakken:

Verkoop sociale huurwoningen aan banden

Initiatiefwet van de PvdA, mede-ingediend door SP en GroenLinks, die ervoor zorgt dat het verkopen, liberaliseren en slopen van sociale huurwoningen alleen mag wanneer er ten minste evenveel woningen voor terugkomen.

Huurders in nood ook in vrije sector recht op huurverlaging

Huurders die financieel in de knel komen, door bijvoorbeeld een terugval in het inkomen, mogen niet op straat komen te staan. Ook in de vrije sector moeten zij in zo’n geval recht hebben op huurverlaging.

Stop tijdelijke huurcontracten

De coronacrisis leidt tot veel onzekerheid. Huurders verdienen juist nu de zekerheid van een dak boven hun hoofd en daarom moet er een stop komen op tijdelijke huurcontracten.

Hogere huisjesmelkersboete en intrekken vergunningen

Foute pandjesbazen mogen niet schatrijk worden over de hoofden van huurders. Huisjesmelkers moeten harder worden aangepakt met hogere boetes en door het intrekken van hun verhuurdersvergunning.

Steun voor daklozen

Niemand mag noodgedwongen op straat leven. Het aantal daklozen in Nederland moet teruggedrongen worden en degenen zonder onderdak moeten beter geholpen worden. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet: “Huurders moeten meer bescherming en zekerheid krijgen. Wonen is geen luxe en moet betaalbaar blijven. Ook als de woningmarkt overspannen is.”

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: “De wooncrisis is niet demissionair. Terwijl foute verhuurders schathemeltjerijk worden komen huurders in de knel. Daarom willen wij meer zekerheid, rechten en steun voor huurders en een hardere aanpak van foute verhuurders.”

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer: “Iedereen heeft het recht op een goede, betaalbare woning. Daarom namen wij al het initiatief om de verkoop van sociale huurwoningen tegen te gaan en moe er een einde worden gemaakt aan die losse, tijdelijke huurcontracten”.

Waarom zijn er te weinig betaalbare woningen?

Huizen zijn bedoeld om in te wonen, niet om winst mee te maken. We bevinden ons in de grootste woningcrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Er is een groot gebrek aan goede en betaalbare woningen, de huizenprijzen blijven stijgen en de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn veel te lang. De stress bij huizenzoekers stijgt, en het aantal daklozen is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld.

Hoe het zover heeft kunnen komen? Jesse legt het je uit in deze video.

Liever lezen? 👉 Eerlijk wonen