Door de corona-crisis hebben veel jongeren te weinig kans gehad om werk te zoeken. Het aantal jongeren dat een bijstandsuitkering ontvangt steeg afgelopen jaar fors, met zo'n 9 procent (cbs). Dat is meer dan andere leeftijdsgroepen.

Vanaf hun 21ste vallen jongeren onder de kostendelersnorm, ook wel een samenleef-boete genoemd. Hun inkomen telt mee in het huishouden. Ouders die een uitkering krijgen, worden dan gekort. Vaak betekent dit een leven in armoede.  

Dit veroorzaakt schrijnende situaties waarin jongeren zich ofwel belemmert voelen een baan aan te nemen, ofwel zich gedwongen voelen het huis te verlaten. Vooral problematisch is dit wanneer jongeren ook mantelzorger zijn, of als zij vanwege het woningtekort dakloos raken.

Belemmering wegnemen
Wethouders in allerlei steden en van allerlei politieke partijen hebben al opgeroepen om de kostendelersnorm te verschuiven naar 27 jaar. GroenLinks wil dat gemeenten in elk geval de komende maanden de norm voor mensen onder de 27 jaar buiten werking mogen stellen. Zodat deze regels jongeren niet belemmeren de komende tijd stappen te zetten in werk en inkomen

“Als samenleving hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de gevolgen van de corona-crisis te dragen. Jongeren worden nu onevenredig hard geraakt. Dat is niet fair. Het schrappen van de kostendelersnorm helpt om jongeren meer ruimte te geven.”