GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Deze voorstellen zijn de volgende cruciale stukken in de enorme klimaatpuzzel die Europa legt. Toch moeten we ook kritisch zijn: geen van deze wetten is in lijn met het beperken van de opwarming tot 1,5 graad. De methaandoelen zijn te laag en de energie-eisen te slap. Dit decennium is cruciaal voor klimaatactie, maar we schuiven te veel door naar de periode na 2030.”

Hieronder de belangrijkste voorstellen:

Methaan
Methaan is na CO2 het belangrijkste broeikasgas, maar wordt in Europa nog onvoldoende gereguleerd. Met nieuwe methaanwetgeving wil de Commissie de uitstoot in de energiesector aanpakken. Zo wordt lekkende gasinfrastructuur en affakkelen aangepakt. Eickhout: “Dat is weliswaar belangrijk, maar echt minimaal. Zo missen bindende reductiedoelen, maar ook wordt de methaanuitstoot van import onvoldoende aangepakt. Een groot deel van ons gas komt uit Rusland, terwijl het gasnet daar veel meer methaan lekt dan hier. Zolang die wederzijdse afhankelijkheid bestaat, moeten we ook  zorgen dat we daar methaanreducties afdwingen.”

Gas en waterstof
Een deel van het gas wordt in de toekomst vervangen door waterstof. De Commissie herziet daarom de gaswetgeving en voegt daar regels over waterstof aan toe. Om een markt voor waterstof op te zetten komen er regels voor marktordening, het gebruik van infrastructuur en consumentenrechten. Eickhout: “Na kolen, is gas de volgende fossiele brandstof waar we vanaf moeten. Maar we moeten niet de fout maken dit één op één te vervangen door waterstof. Waterstof is schaars en als energiedrager inefficiënt. De Commissie moet veel duidelijker zijn over waar we waterstof voor kunnen inzetten en welke infrastructuur daarvoor nodig is.”

Gebouwen
Een belangrijk derde onderdeel van het pakket is de herziening van de duurzaamheidseisen voor gebouwen. Zo moeten nieuwe gebouwen in 2030 klimaatneutraal zijn. Bestaande woningen met energielabel G moeten voor 2030 gerenoveerd zijn naar F en naar label E voor 2033. Eickhout: “De grote uitdaging zit niet in nieuwbouw, maar in bestaande gebouwen. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we veel sneller renoveren. Dat kan door een minimum energielabel voor gebouwen te bepalen en die steeds ambitieuzer te maken. Het voorstel van de Commissie is op het laatste moment afgezwakt, vertraagd en gaat nu alleen over de allerlaagste energielabels.”

De snelle verduurzaming van woningen vergt een grote sociale en economische uitdaging. De Commissie laat het daadwerkelijk vormgeven van een eerlijke aanpak nu bij de EU-landen. Eickhout: “Waarschijnlijk investeert het nieuwe Nederlandse kabinet vele miljarden in de energietransitie. We moeten er echt voor zorgen dat dit geld vooral terecht komt bij degenen die het nu al moeilijk hebben door de hoge gasprijzen in plaats van bij mensen met hoge vermogens en inkomens. Ik ben bang dat er anders een klimaatbeleid van twee snelheden ontstaat.”

Meer lezen over de klimaatplannen van Europa? Bekijk hier ons overzicht van de Green Deal.