Het tekort aan menskracht in de zorg is één van de grootste oorzaken dat het zorgsysteem snel overbelast is. Dat tekort was er al vóór de corona-crisis, maar is toegenomen door hoge ziektecijfers en uitval als gevolg van de werkdruk door de crisis. Volgens GroenLinks is het onbegrijpelijk dat het kabinet niets heeft gedaan om dat te verbeteren.

De zorg is uitgehold

“Het neo-liberale beleid van de kabinetten Rutte heeft de zorg uitgehold. Efficiëntie en marktwerking waren de toverwoorden. Met als gevolg dat er geen buffer is opgebouwd om crises als deze op te vangen. En personeel de zorg verlaat, wegens gebrek aan waardering. Dat zorgt ervoor dat het Nederlandse zorgsysteem, dat jarenlang werd bejubeld als één van de beste ter wereld, de toestroom aan patiënten door corona niet aankan”, zegt GroenLinks Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (woordvoerder medische zorg).

Terwijl de verpleegkundigen en andere werkenden in de zorg soms maar net rondkomen en onder enorme werkdruk zo goed mogelijke zorg proberen te leveren, zijn zorgverzekeraars alleen maar rijker geworden. Vorig jaar al zei De Nederlandse Bank, die toezicht houdt op deze geldstromen, dat verzekeraars een deel van hun reserves mogen aanwenden voor de zorgcrisis. Sindsdien is hun banksaldo gegroeid naar 11,5 miljard euro in 2021, blijkt uit de jaarverslagen, die GroenLinks hierover heeft bekeken. Daarvan zou 3,8 miljard euro gebruikt kunnen worden.

Een opslag voor zorgmedewerkers

“Dit is premiegeld dat is opgebracht door burgers in Nederland. Dat hebben we dus met z’n allen betaald. Dat geld moeten we gebruiken om in te zetten voor alle zorgmedewerkers, die het nu extra zwaar hebben. Van verpleegkundigen tot schoonmakers, koks, gehandicaptenbegeleiders, ouderenverzorgers en thuiszorgmedewerkers. Kortom: alle mensen die ons zorgsysteem nu draaiende houden onder extreme omstandigheden”, zegt GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (woordvoerder corona).

Terugkeerbonus

GroenLinks wil de geldreserves van de zorgverzekeraars inzetten om mensen die nu in de zorg werken, een hogere beloning te geven met een tijdelijke opslag bij hun werkuren. Ook wil de partij geld vrijmaken om verpleegkundigen en anderen met een zorg-opleiding te stimuleren terug te keren naar de zorg met een back-in-business bonus. Zo’n 10% van de nieuwe zorgmedewerkers verlaat de sector binnen twee jaar. Naar schatting werken nu zo’n 25.000 verpleegkundigen (met een zogenaamde big-registratie) niet in de zorg.

Verder wil de partij dat er meer gehoor wordt gegeven aan de roep van zorgverleners om ondersteuning, zoals gratis kinderopvang, een was- of boodschappenservice, een taxi naar huis na nachtdienst. Corinne Ellemeet: “Luister naar zorgverleners in plaats van naar de markt. En geef hen ondersteuning die hen helpt om in een tijd dat ze overuren draaien intussen ook de mogelijkheid hebben om hun privéleven te organiseren.”

Om het zorgsysteem verder te versterken en voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën, werkt GroenLinks aan een overkoepelend plan. Daarvoor organiseert de partij binnenkort een Ronde Tafel met specialisten en betrokkenen.

“ Luister naar zorgverleners in plaats van naar de markt. ”