Nieuws

Groenen maken Europees investeringsfonds duurzamer

Dankzij inspanningen van de groene fractie moet ten minste 55% van de infrastructuurprojecten die uit het investeringsfonds InvestEU gefinancierd wordt, bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Ook moet elke investering die vanuit het fonds gedaan wordt op duurzaamheid gecontroleerd worden. Donderdag stemde het Europees Parlement in met deze opvolger van het Juncker-investeringsplan.

Lees verder

Arbeidsongeschikten zijn geen proefkonijnen

Het is onaanvaardbaar dat het UWV 6.000 mensen die arbeidsongeschikt zijn drie jaar geen hulp wil bieden, voor een onderzoek. Kamerlid Wim-Jan Renkema dient daarom vandaag een motie in, waarin hij de regering oproept dit onderdeel van het onderzoek stop te zetten.

Lees verder

Crisis in de jeugdzorg

GroenLinks jeugdzorg

Er is een crisis gaande in de jeugdzorg. Minister Hugo de Jonge zou daar een persoonlijke prioriteit van moeten maken. In plaats daarvan is hij bezig met het zoveelste actieplan, zonder hiervoor de portemonnee te trekken. Dat betoogt Kamerlid Lisa Westerveld in Dagblad Trouw. Vandaag debatteert de Kamer hierover.

Lees verder

Doorbraak in Europese bescherming voor klokkenluiders

“Mensen die het algemeen belang een dienst bewijzen, verdienen bescherming. Dankzij deze nieuwe wet, kunnen Europeanen misstanden veilig aan het licht brengen”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout nadat het Europees Parlement akkoord is gegaan met de Europese richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders.

Lees verder