Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Zorg arts en patient
Nieuws Zorg

Verminder administratiedruk voor kleine zorgaanbieders

Om de administratiedruk in de - toch al overbelaste - zorgsector te verminderen, moet de jaarverantwoordingsplicht voor kleine eerstelijnszorgaanbieders van...

21 jun 2023

Lees meer
EU begroting
Nieuws Eu

Voorstel voor herziening Europese begroting schiet tekort

De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd voor de herziening van de meerjarenbegroting. Daarin is 50 miljard extra gereserveerd om de Oekraïense...

20 jun 2023

Lees meer
Natuur water stikstof GroenLinks
Nieuws Europa

EU-landen nemen positie verzwakte Natuurherstelwet aan

Vandaag namen de EU-landen hun positie in op de Natuurherstelwet, een afgezwakte versie van het wetsvoorstel dat vorig jaar door de Europese Commissie werd...

20 jun 2023

Lees meer
Eerste Kamerfractie - Hans Kouwenhoven
Nieuws

Drie senatoren nemen afscheid van de Eerste Kamer

Met de komst van de nieuwe fractie hebben ook Kamerleden de Eerste Kamer verlaten. Zij hebben de afgelopen jaren veel betekend voor het land en voor GroenLinks...

15 jun 2023

Lees meer
Natuur Veluwe stikstof GroenLinks
Nieuws

Natuurherstelwet nog in leven na chaotische stemming Milieucommissie

Vandaag stemde de Milieucommissie van het Europees Parlement over de veelbesproken Natuurherstelwet. Er leek er geen meerderheid te zijn voor het verwerpen van...

15 jun 2023

Lees meer
alternative-auto-automobile-battery-110844.jpg
Nieuws Auto

Groen en sociaal: deelauto's voor iedereen!

15 jun 2023

Lees meer
Demonstratie in Warschau tegen de nieuwe wetten van de Poolse regering
Nieuws Europa

Europarlement eist harde actie tegen schendingen Poolse rechtsstaat

Vandaag debatteerde het Europarlement wederom over de ongrondwettelijke wijzigingen van de Poolse verkiezingswet, de problematische “Lex Tusk” en overige...

14 jun 2023

Lees meer
auto batterij
Nieuws

Europarlement stemt voor wet: batterijen moeten duurzamer

Het Europarlement heeft vandaag voor de deal gestemd die is gesloten over de Europese batterijenwetgeving. De wet gaat ervoor zorgen dat batterijen duurzamer en...

14 jun 2023

Lees meer
Kim van Sparrentak
Nieuws Europa

Europarlement wil sterke regels kunstmatige intelligentie

Vandaag stemde het Europees Parlement in met het voorstel op de wet op kunstmatige intelligentie (AI), hierdoor kunnen de onderhandelingen met de EU-landen over...

14 jun 2023

Lees meer
uber
Nieuws Eu

Onderhandelingen over platformwerkwet kunnen beginnen

De EU-ministers van werkgelegenheid en sociale zaken bereikten vandaag een akkoord over hun standpunt over de platformwerkwet. Deze wet moet platformwerkers bij...

12 jun 2023

Lees meer
Erken de rol van Nederland in Indonesië
Nieuws Mensenrechten

Niet langer wegkijken van rol Nederland in geschiedenis Indonesië

Nederland is het aan mensen in Indonesië en aan zichzelf verschuldigd haar rol in Indonesië, ook in de periode 1945-1950, ten volle onder ogen te komen. Het is...

12 jun 2023

Lees meer
migratie
Nieuws Europa

Migratiedeal contraproductief

Europese ministers hebben een akkoord bereikt over twee wetten die onderdeel uitmaken van het Asiel- en Migratiepact. Dit zijn de asiel- en...

08 jun 2023 Tineke Strik

Lees meer