Nieuws

Milieucommissie Europarlement eist betere natuurbescherming

GroenLinks is tevreden met de maatregelen die de Milieucommissie van het Europees Parlement wil nemen om de natuur beter te beschermen. Dit werd besloten met oog op de VN-biodiversiteitstop volgend jaar in China. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “De Milieucommissie hamert erop dat de EU niet met lege handen mag afreizen naar China. Er moeten concrete Europese maatregelen komen, zoals uitbreiding van beschermde natuurgebieden in de EU.” 

Lees verder

Europees Parlement roept klimaatcrisis uit

Het Europees Parlement geeft een belangrijk signaal af door de klimaatcrisis uit te roepen. Daarnaast geeft het Europarlement de opdracht om een hogere Europese klimaatambitie te eisen als inzet bij de klimaattop in Madrid (COP25). Voor deze klimaattop in december is Europarlementariër Bas Eickhout de delegatieleider van het Europees Parlement.

Lees verder

Nieuwe Europese Commissie mikt op juiste prioriteiten maar komt tekort op belangrijke punten

De nieuwe Commissie van Von der Leyen zet terecht in op een groene en digitale economie. Deze prioriteiten verdienen steun, maar veel hangt af van de concrete invulling ervan. Het team van Von der Leyen moet nog aantonen dat het mooie woorden kan omzetten in concrete plannen. GroenLinks kan echter niet instemmen met deze nieuwe Commissie. Er zijn te veel  zorgen over de bescherming van de rechtsstaat en hoe we tot een sociaal en rechtvaardig Europa komen. Daarom onthoudt GroenLinks zich vandaag van de stemming.

Lees verder

Succes in strijd tegen huwelijkse gevangenschap

Vandaag wordt de wet tegengaan huwelijkse gevangenschap ingediend. Hiermee wordt een belangrijk succes in de strijd tegen huwelijkse gevangenschap geboekt. Een nieuwe regel in het burgerlijk wetboek helpt vrouwen voortaan een religieus huwelijk te beëindigen als zij dat willen, maar hun partner weigert mee te werken.

Lees verder