Nieuws

Europarlement wil gelijke rechten voor vluchtelingen in de EU

Vluchtelingen aan de Hongaarse grens

Ondanks dat er tussen de EU-landen veel afspraken bestaan over asielbeleid, is er tot nu toe per land nog veel verschil over welke vluchtelingen in aanmerking komen voor asiel en welke rechten asielzoekers dan krijgen. In een update van de asielwetgeving probeert de Europese Commissie nu de verschillen zo veel mogelijk gelijk te trekken. Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks, probeert te voorkomen dat de standaarden voor alle vluchtelingen omlaag gaan.

Lees verder

Klaver baalt dat formatie niet is gelukt

GroenLinksleider Jesse Klaver vindt het ontzettend jammer dat het niet is gelukt om de formatieonderhandelingen met VVD, CDA en D66 uit het slop te trekken. De afstand op belangrijke vraagstukken als migratie, klimaat en ongelijkheid bleek te groot.

Lees verder

De participatieverklaring, wat onderteken je nu eigenlijk?

'Wilt u, als nieuwkomer, tekenen bij het kruisje onderaan om 'onze' opvattingen te onderschrijven? Onze kernwaarden zijn vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie. U kunt  weigeren uw handtekening te zetten. Maar dan krijgt u wel een boete van 340 euro, die de Nederlandse staat u overigens herhaaldelijk kan opleggen. De regels zijn niet voor iedereen gelijk. Als u bijvoorbeeld uit Turkije komt, hoeft u niet te tekenen, Syriërs wel. Welkom.'

Lees verder

Europarlement: Bangladesh moet arbeidsomstandigheden verbeteren

Label in t-shirt

Als Bangladesh dit jaar geen fikse verbeteringen laat zien in de arbeidsomstandigheden en rechten van de werknemers in de kledingfabrieken, dan dreigt de EU het handelsvoordeel voor het land te ontzeggen. Europarlemtariër Judith Sargentini, die vorig jaar het Europees Parlement achter wetgeving tegen conflictmineralen wist te krijgen, maakt zich hard voor wetgeving om productieketens eerlijk en veilig te maken.

Lees verder

Nederland moet gebruik giftig bestrijdingsmiddel Glyfosaat beperken

Roundup

De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris van Dam met aanvullende maatregelen komt om het gebruik van glyfosaat verder te beperken. Glyfosaat is een zeer giftig bestrijdingsmiddel dat schadelijk is voor natuur en milieu en mogelijk ook kankerverwekkend. De Kamer nam een motie van Rik Grashoff aan die de staatssecretaris opdraagt om zowel het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw verder te verbieden als het gebruik binnen de landbouw zo veel mogelijk te beperken.

Lees verder