Nieuws

GroenLinks: Nederland kreeg halve verhaal leveringszekerheid Gronings Gas

Vorige week bracht de Gasunie Transport Services (GTS) naar buiten dat voor de leveringszekerheid 14 tot 27 miljard kuub Gronings gas per jaar nodig is. Dat is nodig om te zorgen dat gezinnen en bedrijven in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland niet in de kou zitten en kunnen koken. Voor de veiligheid van Groningers adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om maximaal 12 miljard kuub per jaar te winnen. Nu blijkt dat de Kamer een half verhaal kreeg over hoeveel Gronings gas per jaar opgepompt moet worden. Door meer gebruik van gasopslag en stikstofbijmenging kan de Groningse gaswinning lager. De vereniging gasopslag Nederland pleitte hier al eerder voor.

Lees verder

GroenLinks en SP lanceren actie: onderwijs laat je horen

Het vorige kabinet van PvdA en VVD heeft een gigantisch gat van bijna 500 miljoen achtergelaten op de onderwijsbegroting. Zonder iets te doen aan het steeds verder groeiende lerarentekort en de te hoge werkdruk bij het personeel in de klas. Het huidige kabinet heeft besloten dit gat deels te dichten door 183 miljoen te bezuinigen. Terwijl deze tijd juist schreeuwt om extra investeringen tegen de hoge werkdruk in het onderwijs.

Lees verder

Europarlement vraagt om Europese actie om Poolse rechtsstaat te beschermen

Demonstratie in Warschau tegen de nieuwe wetten van de Poolse regering

De Poolse rechtstaat staat zo ernstig onder druk dat de Europese Commissie voor het eerst een artikel 7-procedure is gestart, die procedure staat ook wel bekend als de nucliaire optie, omdat Polen daardoor haar stemrecht in de EU kan verliezen. Europarlemenariër Judith Sargentini steunt dat besluit, samen met een meerderheid in de commissie Burgelijke Vrijheden, en vraagt aan de EU-landen om snel actie te ondernemen.

Lees verder