GroenLinks wil ook tijdens de tweede golf mensen en sectoren die het zwaar hebben financieel ondersteunen.

Dat doen we door in de Tweede Kamer voorstellen te doen voor extra steun voor sectoren die in de knel zitten. Zo wil GroenLinks een nieuw steunpakket voor het openbaar vervoer, transport en cultuur, een verlening van de NOW-regeling met vergoeding tot 90% gekoppeld aan afspraken over werkgarantie en een ruime vergoeding voor sportclubs voor het verliezen van inkomsten en compensatie van vaste lasten zoals huur.

Daarnaast willen we dat er zo snel mogelijk een quarantainevergoeding komt voor mensen voor wie het financieel niet mogelijk is om een of twee weken werk te missen. Bijvoorbeeld voor flexwerkers, zzp’ers of mensen met een nulurencontract. Het is van groot belang dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt, maar het is ook de plicht van de overheid om dit voor iedereen mogelijk te maken.

GroenLinks wil daarnaast dat niemand zonder inkomen zit door corona. Daarom stellen we een crisisinkomen voor. Iedereen die zijn baan verliest krijgt tot 1 juli tenminste 70% doorbetaald en zzp’ers, flexwerkers en mensen zonder recht op een werkeloosheidsuitkering, krijgen een crisisinkomen van 1050 euro per maand. Zo zorgen we ervoor dat we solidair uit de crisis komen.