Jarenlang is onze samenleving ingericht met winst en concurrentie als antwoord op alle problemen. Meer markt, minder overheid. Maar deze crisis laat zien wat echt belangrijk is: onze gezondheid. Door marktwerking zijn we de controle op de zorg verloren en krijgen onze zorgverleners te weinig waardering. We moeten goed zorgen voor de zorg. Zorgverleners met de laagste lonen verdienen een salarisverhoging. Ook moeten verzorgenden en verpleegkundigen meer zeggenschap krijgen op de werkvloer. GroenLinks heeft een wet ingediend om zorgpersoneel weer baas te maken over de eigen werkzaamheden.

Maar ook voor patiënten moet de zorg beter worden ingericht. Nu de zorg weer overstroomt en er bedden te weinig zijn, is patiënten spreiding van groot belang. Zodat je, waar je ook woont, altijd terecht kan in een ziekenhuis. Ook als ziekenhuizen in je eigen gemeente vol liggen. Nu moet het overbelaste zorgpersoneel zelf ziekenhuizen in de buurt bellen om te vragen of er plek is. Deze coronacrisis vraagt om regie van de overheid. Zodat niemand hoeft te vragen of er plek is, maar dat iemand regelt dat er plek is.

Juist de meest kwetsbaren worden te vaak over het hoofd gezien in deze coronacrisis. De geestelijke gezondheidszorg moet zo veel mogelijk doorgang vinden zodat mensen met een ernstige mentale hulpvraag geholpen worden. En hoe moet je zo veel mogelijk binnen blijven als je geen dak boven je hoofd hebt? GroenLinks heeft verschillende voorstellen ingediend om dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis permanent onderdak te bieden. Ondanks steun vanuit talloze gemeenten, wil het kabinet hier niet aan beginnen.