Afval en recycling

Grondstoffen zoals ijzer en olie raken op. Maar nog steeds verspillen wij ontzettend veel grondstoffen, door ze als afval weg te gooien in plaats van opnieuw te gebruiken. GroenLinks wil verspilling tegengaan.

Statiegeld

Als verspilling geld kost, zullen mensen vanzelf zuiniger omgaan met onze grondstoffen. Statiegeld is daarvoor een prima middel. Het is effectief en populair. Statiegeld moet niet worden afgeschaft, zoals het kabinet wil, maar juist verder worden uitgebreid naar blikjes en kleine petflessen.

We jagen de groene economie aan

GroenLinks wil investeren in modernisering van onze economie. We jagen banengroei aan. Door te investeren in schone energie, openbaar vervoer en energiezuinige woningen, trekken we een veelvoud van private investeringen los.

De overheid stimuleert onderzoek en innovatie door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Start-ups worden extra gefaciliteerd. Technologische ontwikkeling biedt kansen om de economie schoner en eerlijker te organiseren. We moeten toe naar een economie gericht op hergebruik en hernieuwbare grondstoffen. Een circulaire economie maakt gebruik van de Nederlandse toppositie op het gebied van kennis van biobased materialen.

Als grootste markt ter wereld kan Europa de standaard zetten voor producten die minder schaarse grondstoffen vergen, langer meegaan en beter te repareren en recyclen zijn. Zo zorgen we dat bedrijven niet langer grondstoffen gebruiken die medeoorzaak zijn van oorlogen, uitbuiting en milieuvernietiging.