AIVD

GroenLinks wil dat de AIVD en de MIVD alleen communicatie mogen onderscheppen als er een concrete verdenking is.

De diensten moeten in staat worden gesteld om de Nederlandse veiligheid zo goed mogelijk te borgen, maar de privacy van burgers moet ook zo goed mogelijk worden beschermd.

Sleepnet

De AIVD wil op grote schaal communicatieverkeer tappen. De regering heeft daarvoor een wijziging van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten ingediend. GroenLinks is fel tegenstander van deze ‘sleepnetbevoegdheid’. De privacy van Nederlanders wordt hiermee onevenredig aangetast. Doordat de diensten gegevens mogen delen met buitenlandse veiligheidsdiensten, ontstaat het risico dat privacygevoelige gegevens van Nederlandse burgers in het buitenland terecht komen.

Beroepsgeheim

Daarnaast moet de bevoegdheid van de AIVD om professionals met een beroepsgeheim af te luisteren worden ingeperkt. Wat GroenLinks betreft mag dat alleen als de rechter daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.