Doe-democratie

GroenLinks wil graag dat de overheid waar het kan ruimte laat voor burgers om zaken zelf te regelen.

Burgers moeten maximale ruimte krijgen van de overheid voor het ontplooien van eigen initiatieven. GroenLinks is een voorstander van het vastleggen van een ‘right to challenge’ in de wet, naar Engels model. Dit houdt in dat burgers mogen aankloppen bij gemeenten met een idee om een bestuurlijke taak beter uit te voeren voor hetzelfde of minder geld.

GroenLinks probeert deze ruimte voor burgerinitiatieven momenteel in wetgeving vast te leggen. Zo is dankzij een amendement van GroenLinks een Right to challenge opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.