Handelsregels moeten veranderen om ontwikkelingslanden meer kansen te bieden. Om hun eigen industrie en landbouw te kunnen ontwikkelen, moeten ontwikkelingslanden tijdelijk hun markt kunnen afschermen van rijke landen. Zo krijgen lokale ondernemers een eerlijke kans. Ook moeten bewerkte producten uit ontwikkelingslanden eerlijke toegang tot de wereldmarkt krijgen, zodat ontwikkelingslanden niet langer alleen afhankelijk zijn van de opbrengst van ruwe grondstoffen.

Veel bedrijven sluizen hun winst weg uit ontwikkelingslanden, via ingewikkelde en oneerlijke financieringsconstructies. Zo lopen ontwikkelingslanden belastinginkomsten mis. De Nederlandse wetgeving maakt ons land een belastingparadijs. Dat moet veranderen.

Nieuwe generatie handelsverdragen

GroenLinks steunt voorstellen om eerlijke handel te stimuleren. We willen een nieuwe generatie handelsverdragen, waarin de bescherming van mens, dier en milieu centraal staan in plaats van economische groei. Economische groei is goed, maar niet als het ten koste gaat van de wereld waarin we leven. Daarom willen we handelsvoordelen zoveel mogelijk richten op producten die geproduceerd zijn met zo min mogelijk schade, en liefst juist een positief effect, op dierenrechten, het tegengaan van klimaatverandering en arbeidsrechten van de mensen die de goederen produceren. De huidige generatie handelsverdragen voldoet helaas niet aan die criteria. Deze verdragen zijn veel te veel gericht op het vergroten van de welvaart van grote multinationals.