Wij willen:

  • Defensie moet uitgerust zijn om Nederland en haar bondgenoten te verdedigen. Ook moet het leger samen met andere landen kunnen ingrijpen bij wereldwijde humanitaire crises;
  • GroenLinks wil investeren in de technologie en apparatuur die nodig is voor de toekomst, zoals cyberdefensie;
  • Defensie moet een betrouwbare en zorgzame werkgever zijn. Dit betekent dat personeel zo veel als mogelijk in veiligheid kan werken, voor een goede beloning.

Samenwerken met betrouwbare bondgenoten

GroenLinks wil dat de Nederlandse defensieorganisatie samenwerkt met de legers van betrouwbare bondgenoten. Samenwerking leidt tot een grotere capaciteit, meer effectiviteit en minder kosten. GroenLinks ondersteunt dan ook initiatieven die EU-breed tot meer defensie-integratie leiden. Zo zijn er belangrijke militaire partnerschappen met Duitsland en België. Die samenwerkingen zijn grotendeels succesvol en smaken naar meer.

Investeren in technologie en apparatuur

Door technologische ontwikkelingen verandert de manier waarop conflicten worden uitgevochten. Steeds vaker wordt inzet van traditionele wapens gecombineerd met nieuwe wapens zoals cyberaanvallen, drones en in de toekomst zelfs mogelijk volledig autonome killer robots. Nederland moet zich kunnen verdedigen tegen cyberaanvallen. GroenLinks wil daarom dat we investeren in de technologie en apparatuur die nodig is met het oog op de toekomst, zoals cyberdefensie.

Een cultuur van veiligheid en zorgzaamheid

Defensie moet een betrouwbare en zorgzame werkgever zijn. Recente voorvallen hebben aangetoond dat er sprake is van seksuele intimidatie en mishandeling bij Defensie. GroenLinks wil dat Defensie het vertrouwen van haar medewerkers terugwint en een omslag maakt naar een cultuur van veiligheid en zorgzaamheid.

Werken bij Defensie moet daarnaast gepast beloond worden. GroenLinks zet zich in voor een goede beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel. Niet alleen om nieuwe mensen te werven, maar ook om goed personeel te behouden.

Caribisch gebied

De Caribische gedeelte van ons Koninkrijk moet – net als Nederland – kunnen worden verdedigd. Het Caribisch gebied heeft te maken met dreigingen van instabiele regimes in de regio, zoals dat van Venezuela. GroenLinks wil samenwerking aangaan met andere westerse landen met een verdedigende taak in het Caribisch gebied, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.