Wij willen:

  • Defensie moet - samen met de bondgenoten - voldoende uitgerust zijn om Nederland en haar bondgenoten te verdedigen. Ook moet het leger samen met andere landen kunnen ingrijpen bij wereldwijde humanitaire crises en kunnen ondersteunen bij rampenbestrijding in Nederland;
  • GroenLinks wil samen met (Europese) bondgenoten investeren in de technologie en apparatuur die nodig is voor het waarborgen van de fysieke en digitale veiligheid;
  • Defensie moet goede en betrouwbare werkgever zijn. Dit betekent dat personeel zo veilig mogelijk kan werken, voor een goede beloning.

Samenwerken met betrouwbare bondgenoten

GroenLinks wil dat de Nederlandse defensie samenwerkt met de legers van Europese en NAVO bondgenoten. Samenwerking leidt tot een grotere capaciteit, meer effectiviteit en meer veiligheid. GroenLinks ondersteunt dan ook initiatieven die EU-breed tot meer defensie-integratie leiden. Nederland heeft met bijvoorbeeld Duitsland en België, maar ook met andere Europese bondgenoten, reeds succesvolle samenwerkingen. Het is belangrijk om de samenwerking in Europees verband de komende tijd verder te intensiveren.

Investeren in technologie en apparatuur

Door technologische ontwikkelingen verandert de manier waarop een deel van de conflicten worden uitgevochten. Steeds vaker wordt inzet van traditionele wapens gecombineerd met nieuwe wapens zoals cyberaanvallen, drones en in de toekomst zelfs mogelijk volledig autonome killer robots. Nederland moet zich kunnen verdedigen tegen dit soort aanvallen. GroenLinks wil daarom dat we ook investeren in de technologie en apparatuur die nodig is met het oog op de toekomst, zoals cyberdefensie.

Een cultuur van veiligheid en zorgzaamheid

Defensie moet een goede en betrouwbare werkgever zijn. Recente voorvallen hebben aangetoond dat er sprake is van seksuele intimidatie en mishandeling bij Defensie. GroenLinks wil dat Defensie het vertrouwen van haar medewerkers terugwint en een omslag maakt naar een cultuur van veiligheid en zorgzaamheid.

Werken bij Defensie moet daarnaast gepast beloond worden. GroenLinks zet zich in voor een goede beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel, zeker ook omdat het werk gevaren met zich mee kan brengen. Dit is niet alleen noodzakelijk om het personeelstekort op te lossen, maar ook om goed personeel te behouden.

Caribisch gebied

De Caribische deel van ons Koninkrijk moet – net als Europees Nederland – goed kunnen worden verdedigd en ook hier moeten bijvoorbeeld natuurrampen adequaat worden bestreden. Het Caribisch gebied heeft te maken met dreigingen van instabiele regimes in de regio, zoals dat van Venezuela en met bijvoorbeeld orkanen. GroenLinks wil dat defensie verdere samenwerking aangaat met andere bondgenoten met een verdedigende taak in het Caribisch gebied, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.