GroenLinks wil dat er in Europees verband veel meer samengewerkt wordt zodat de Europese Unie en de bondgenoten effectief beschermd kunnen worden tegen militaire dreigingen. GroenLinks wil daarnaast dat de NAVO daadkrachtiger op kan treden bij ernstige schending van mensenrechten en bij de verdediging van internationale bondgenoten.

Daarom moet de NAVO hervormd worden. GroenLinks wil dat Europa een grotere rol gaat spelen in de NAVO. Ook wil GroenLinks dat de NAVO beter wordt georganiseerd: democratischer en transparanter. Zo moet er een duidelijke en evenwichtige politieke leiding komen.

Regeringsleiders hebben in 2014 afgesproken om ernaar te streven 2% van het bbp uit te geven aan defensie. Voor GroenLinks is deze norm niet een doel op zich, maar het is wel belangrijk dat alle bondgenoten evenredig bijdragen. In het licht van de recente militaire dreiging vanuit Rusland en de Russische invasie in Oekraïne is duidelijk geworden dat opnieuw gekeken moet worden naar wat er zowel materieel als financieel nodig is om de vrede en de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. We moeten doen wat nodig is en daarbij zoveel mogelijk in Europees verband samenwerken zodat de financiële middelen zo effectief mogelijk worden ingezet.