Cyberaanvallen kunnen een politiek systeem en een samenleving beschadigen, maar ook economische en fysieke schade toebrengen. Nederland moet zich kunnen verdedigen tegen dergelijke aanvallen. Daarom wil GroenLinks investeren in cyberdefensie en waar het kan samenwerken met bondgenoten om de gezamenlijke verdediging te versterken.

De manier waarop drones en killer robots worden gebruikt roept ethische en juridische vragen op. GroenLinks vindt bijvoorbeeld dat drones niet ingezet mogen worden voor standrechtelijke executies, zonder rechtsgrond, zoals de Verenigde Staten en Israël in het verleden hebben gedaan.

GroenLinks wil dat Nederland vooruitkijkt en niet wacht op de ontwikkelingen in de defensie-industrie. Daarom willen wij een internationaal debat voeren over de juridische, morele en operationele kaders van deze nieuwe wapensystemen. GroenLinks heeft de regering ook opgeroepen te werken aan een internationaal verbod op de ontwikkeling van killer robots.