Alleen met meer geld en meer diplomatieke capaciteit kunnen we het grote aantal crises in de wereld het hoofd bieden en de wereld rechtvaardiger maken. Vredes-, mensenrechten- en ontwikkelingsdiplomatie moeten wat GroenLinks betreft voorrang krijgen boven economische diplomatie.

Ook de komende jaren wil GroenLinks dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor diplomatie.