Wij willen:

  • Dat alle mensen zelf vorm kunnen geven aan hun leven;
  • Dat Nederland zich te allen tijde inzet voor de naleving van de mensenrechten en het internationaal recht;
  • Nederland moet slachtoffers – ook in het buitenland – zo goed mogelijk proberen te helpen.

Het aanpakken van de klimaatcrisis en het opkomen voor mensenrechten staan centraal in de visie van GroenLinks op de wereld. Wij vinden dat alle mensen zelf vorm moeten kunnen geven aan hun leven, in de hele wereld. In het buitenlandse beleid staan voor GroenLinks daarom mensenrechten en het internationaal recht centraal.

Mensenrechtenschendingen actief en expliciet aan de kaak stellen

Ook in landen waar Nederland een belangrijke handelsrelatie mee onderhoudt moeten mensenrechtenschendingen actief en expliciet aan de kaak worden gesteld. De Nederlandse overheid mag zich bijvoorbeeld niet verschuilen achter het belang van handelsbetrekkingen om mensenrechtenschendingen te verzwijgen.

Via de ambassades zetten we ons in voor de bescherming van mensenrechten zoals gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting, eerlijke rechtspraak en het recht op een behoorlijke levensstandaard.

Naleven van de mensenrechten en het internationaal recht

Wat GroenLinks betreft zet Nederland zich te allen tijde in voor de naleving van de mensenrechten en het internationaal recht. Tegen landen of bedrijven die herhaaldelijk weigeren mensenrechten na te leven, moet worden opgetreden. Nederland moet slachtoffers – ook in het buitenland – zo goed mogelijk proberen te helpen.