Ook in landen waar Nederland een belangrijke handelsrelatie mee onderhoudt moeten mensenrechtenschendingen actief en expliciet aan de kaak worden gesteld. De Nederlandse overheid mag zich bijvoorbeeld niet verschuilen achter het belang van handelsbetrekkingen om mensenrechtenschendingen te verzwijgen.

Wat GroenLinks betreft zet Nederland zich te allen tijde in voor de naleving van de mensenrechten en het internationaal recht. Tegen landen of bedrijven die herhaaldelijk weigeren mensenrechten na te leven, moet worden opgetreden. Nederland moet slachtoffers – ook in het buitenland – zo goed mogelijk proberen te helpen.