Wij willen:

  • Dat mensen met een laag inkomen een inkomensaanvulling krijgen;
  • Dat iedereen is verzekerd bij arbeidsongeschiktheid;
  • Dat je ook met een arbeidsbeperking een fatsoenlijk inkomen hebt.

ONZEKERHEID

Waar de belasting voor hoge inkomens werd verlaagd en de vermogensongelijkheid verder groeide, komen steeds meer mensen met een laag inkomen niet meer rond. Eén op de twaalf kinderen groeit inmiddels op in armoede. Juist voor mensen met weinig inkomen, is er veel onzekerheid. Er zijn wel 27 verschillende inkomensregelingen. Er zijn allerlei verschillende toeslagen en gemeentelijke potjes. De regelgeving rondom de bijstand is ontzettend streng. Een vergissing kan tot enorme problemen leiden.

WANTROUWEN

Het kinderopvangtoeslagschandaal staat niet op zichzelf, maar is het gevolg van de jarenlange afbraak van de verzorgingsstaat. Tegelijkertijd is er een monster van wantrouwen, controle en straffen opgetuigd. Door jarenlange Rechtse ideologie is het systeem veel te ingewikkeld en streng geworden. Men is eerder bang dat je teveel krijgt, dan dat je tekort komt. Mensen die hulp nodig hebben worden behandeld als potentiële fraudeurs.

HET BASISINKOMEN

Het roer moet om. Van onzekerheid naar zekerheid, van worden afgedankt naar meedoen. We omarmen het ideaal van een basisinkomen: dat er een bodem is waar niemand doorheen zakt. Het betekent dat mensen met een laag inkomen een inkomensaanvulling krijgen, dat mensen in de bijstand in hun waarde worden gelaten en niet in armoede hoeven te leven, dat iedereen is verzekerd bij arbeidsongeschiktheid, dat ouderen met alleen AOW gewoon kunnen rondkomen en dat je ook met een arbeidsbeperking een fatsoenlijk inkomen hebt. We laten niemand vallen.