Wij willen:

  • Een sterker gezamenlijk Europees buitenlandbeleid;
  • Dat er vaker in de EU wordt besloten op basis van meerderheid, zonder veto's;
  • Dat de EU een actievere rol gaat spelen in de internationale politiek en in het stimuleren van vrede, democratie en mensenrechten.

GroenLinks wil dat de EU-landen vaker samen optrekken in de buitenlandse politiek. De Europese Unie kan meer dan een klein land als Nederland bijdragen, aan een veiligere wereld met minder ongelijkheid en meer democratie.

De wereldwijde machtsbalans is aan het verschuiven: landen als China, Rusland en India winnen aan invloed. Alleen als eenheid kan de EU in deze nieuwe wereldorde een stempel drukken op wereldwijde ontwikkelingen. GroenLinks wil daarom het gezamenlijk Europees buitenlandbeleid versterken. Of het nu gaat om mensenrechten, klimaat of veiligheid: we kunnen de wereld niet buiten de deur houden en willen dat ook niet.

Minder veto's, meer effectiviteit

Daar hoort bij dat de EU-landen vaker bij meerderheid van stemmen besluiten nemen, dus zonder veto's. De aarzelende Europese reactie bij het instellen van sancties jegens het regime in Belarus komt door het veto dat elk van de 27 EU-landen kan uitspreken over de buitenlandse politiek. De huidige geopolitieke verhoudingen vragen erom dat er door de EU krachtiger kan worden opgetreden als dat nodig is.

Krachtiger opkomen voor vrede, democratie, mensenrechten en nieuwe geopolitieke partnerschappen

Het EU-buitenlandbeleid gaat de goede richting op. Er is brede steun voor het Internationaal Strafhof voor de berechting van oorlogsmisdadigers en er wordt wereldwijd geijverd tegen de doodstraf. Zij speelt vaak een voortrekkersrol bij internationale klimaattoppen. En hoewel de Nederlandse regering fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking, is de EU als geheel nog steeds de grootste donor wereldwijd: bijvoorbeeld bij het humanitaire drama in Syrië.

De huidige tijd vraagt echter om een zo groot mogelijke inspanning van de EU wereldwijd om vrede, democratie en mensenrechten te bevorderen: via de Europese meerjarenbegroting, via ambassades en via het EU nabuurschapsbeleid. Bij een geopolitiekere EU hoort ook heroriëntatie gericht op nieuwe partnerschappen, bijvoorbeeld met Afrika, Zuidoost Azië en India. Deze inzet moet wat GroenLinks betreft verder worden opgeschroefd.