Europees buitenlands beleid

De Europese Unie kan meer dan een klein land als Nederland bijdragen aan een veiliger wereld, met minder ongelijkheid en meer democratie. GroenLinks wil dat de EU-landen vaker samen optrekken in de buitenlandse politiek.

De wereldwijde machtsbalans is aan het verschuiven: landen als China, Rusland en India winnen aan invloed. Alleen als eenheid kan de EU in deze nieuwe wereldorde een stempel drukken op mondiale ontwikkelingen. GroenLinks wil daarom het gezamenlijk Europees buitenlandbeleid versterken. Of het nu gaat om mensenrechten, klimaat of veiligheid: we kunnen de wereld niet buiten de deur houden en willen dat ook niet.

> Lees hier alles over de Europese verkiezingen

Minder veto's, meer democratie

Daar hoort bij dat de EU-landen vaker bij meerderheid van stemmen besluiten nemen, dus zonder veto's. De aarzelende Europese reactie op Poetins landjepik in Oekraïne komt niet alleen door onze afhankelijkheid van Russisch gas, maar ook door het veto dat elk van de 28 EU-landen kan uitspreken over de buitenlandse politiek. GroenLinks wil, tegelijk met het verminderen van veto's, de democratische controle door het Europarlement versterken.

Krachtiger opkomen voor vrede, democratie en mensenrechten

Sommige dingen doet de EU goed. Zij steunt het Internationaal Strafhof voor de berechting van oorlogsmisdadigers en ijvert wereldwijd tegen de doodstraf. Zij speelt vaak een voortrekkersrol bij internationale klimaattoppen. De voormalige EU-buitenlandcoördinator, Catherine Ashton, bracht een akkoord tot stand tussen Servië en Kosovo, die in de jaren negentig nog verwikkeld waren in een bloedige burgeroorlog. En hoewel de Nederlandse regering fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking, is de EU als geheel nog steeds de grootste donor wereldwijd.

Tegelijk sluit Europa vaak handelsverdragen die oneerlijk zijn voor ontwikkelingslanden, schuift zij asielzoekers af op haar buurlanden en exporteren de lidstaten te veel wapens. Daar verzet GroenLinks zich tegen in het Europees Parlement. Alleen als de EU in al haar beleid voorrang geeft aan mensenrechten, democratie, vrede en duurzaamheid, is zij geloofwaardig als verkondiger van deze waarden wereldwijd.