Wij willen:

  • Meer begeleiding, behandeling en opleiding voor gedetineerden;
  • Taakstraffen op of als alternatief voor andere straffen;
  • Een aanpassing op de uitvoering van de levenslange gevangenisstraf.

Straffen moeten rechtvaardig en effectief zijn, en in beginsel door een rechter worden opgelegd. Taakstraffen kunnen worden opgelegd als aanvulling op of als alternatief voor andere straffen.

Meer begeleiding, behandeling en opleiding

Ter voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij en na hun vrijlating krijgen gedetineerden meer begeleiding, behandeling en opleiding vanuit reclassering en gemeenten. Met het oog op een zo succesvol mogelijke re-integratie wordt gezorgd voor een goede landelijke spreiding van justitiële inrichtingen.

Onderzoek naar voorwaardelijke invrijheidsstelling

GroenLinks wil dat de uitvoering van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast. Na twintig jaar wordt voor het eerst onderzocht of voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk is. Gedetineerden hebben recht op een eigen cel.