Gevangenisstraf

Straffen moeten rechtvaardig en effectief zijn, en in beginsel door een rechter worden opgelegd. Taakstraffen kunnen worden opgelegd als aanvulling op of als alternatief voor andere straffen. 

Ter voorbereiding van de terugkeer in de maatschappij en na hun vrijlating krijgen gedetineerden meer begeleiding, behandeling en opleiding vanuit reclassering en gemeenten. De uitvoering van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast.

Na twintig jaar wordt voor het eerst onderzocht of voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk is. Gedetineerden hebben recht op een eigen cel.