Wij willen:

  • Fors investeren in scholen en leerlingen met een achterstandspositie;
  • Acceptatieplicht voor kinderen op basisscholen;
  • Dat leerlingen zoveel mogelijk in de directe omgeving naar school kunnen gaan.

Vrijheid van onderwijs

In Nederland kun je kiezen uit veel verschillende scholen. Het is goed dat dit mogelijk is, want het zorgt ervoor dat we kunnen kiezen voor het onderwijs dat het beste past bij onze kinderen. Maar in de huidige vorm hebben niet alle kinderen evenveel kansen.
 

Gelijke kansen

Er zijn scholen ontstaan waar enkel leerlingen uit gezinnen met een lager inkomen naar toe gaan. Deze scholen hebben meer leerlingen met achterstanden, meer ongediplomeerde docenten en een hoger ziekteverzuim. Deze kinderen hebben hierdoor al vanaf jonge leeftijd minder gelijke kansen. 

Ook vinden wij het onacceptabel dat niet-openbare scholen leerlingen mogen weigeren. Deze scholen worden betaald door publiek geld. Ze zouden dus ook voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
 

Tweedeling in scholen oplossen

Om de tweedeling in scholen op te lossen heeft GroenLinks meerdere plannen. Ten eerste willen wij fors investeren in scholen met veel leerlingen in een achterstandspositie. Ten tweede stimuleren we dat kinderen zoveel mogelijk naar scholen in de directe omgeving  kunnen gaan. Zo voorkomen we dat kinderen al vanaf vierjarige leeftijd elkaar niet meer tegenkomen. 

Om alle kinderen gelijke kansen te geven moeten aanmeldprocedures gelijk oplopen. Dit kan bijvoorbeeld met één vast aanmeldmoment voor basisschoolleerlingen. 

Ook willen we af van de identiteitsverklaring en een acceptatieplicht voor alle scholen. De identiteitsverklaring is een verklaring waarmee onder andere homoseksualiteit wordt afgekeurd.