Wij willen:

  • Eén werkloket waar iedereen terecht kan met vragen over werk, loopbaan, scholing en begeleiding naar werk en het ontwikkelingsbudget;
  • Een Klimaatfonds met omscholingsprogramma’s;
  • Meer mogelijkheden voor mensen in de bijstand om zich te laten omscholen voor sectoren met (toekomstige) personeelstekorten;
  • Meer ambachtsscholen, onder andere in tekortsectoren.

De tweedeling op de arbeidsmarkt groeit. Enerzijds zien we een groep hoogopgeleide, goed verdienende mensen die relatief makkelijk van baan wisselen. Zij zijn mondig, hebben een goed netwerk en geld om een loopbaancoach in te schakelen. Hier tegenover staat een grotere groep die de middelen, het netwerk of de assertiviteit niet heeft om zich om te scholen of over te stappen naar een ander beroep. Het resultaat is dat er op dit moment honderdduizenden mensen werkloos thuiszitten of gevangen zitten in een uitzichtloze baan. En dat terwijl in sommige sectoren een enorm tekort is aan personeel.

Werkloket

GroenLinks pleit voor een modern arbeidsbureau: het Werkloket. Hier kunnen mensen terecht met vragen, ongeacht of ze een baan, een uitkering of geen van beide hebben. Het Werkloket helpt vaardigheden onderzoeken, geeft scholingsbudgetten en kan bemiddelen bij werkgevers.

Omscholingsprogramma’s voor groene duurzame banen

Investeren in een duurzame toekomst levert veel banen op. Of het nou gaat om monteurs die zonnepanelen installeren of bouwvakkers die gebouwen isoleren. Ook het bouwen van onze nieuwe infrastructuur levert werkgelegenheid op: nieuwe spoorlijnen en elektriciteitsnetten moeten gemaakt en onderhouden worden. Investeren in een groene en duurzame economie is investeren in banen.

De transitie levert veel banen op, maar er is nu juist ook een groot tekort aan mensen die dit werk kunnen doen. Daarom wil GroenLinks €3,5 miljard investeren in omscholingsprogramma’s zodat iedereen die een baan wil in een van deze sectoren daar de kans toe krijgt.

Meer mogelijkheden voor omscholen vanuit de bijstand

Mensen met een bijstandsuitkering worden op dit moment gestimuleerd om zo snel mogelijk aan het werk te gaan, ongeacht wat voor werk. Terwijl het voor iemands toekomst op de arbeidsmarkt soms beter is om eerst een opleiding te doen. GroenLinks wil dat er meer mogelijkheden komen voor mensen in de bijstand om opleidingen te volgen.

Ambachtsscholen

Veel mensen denken bij leren aan ‘in de schoolbanken zitten’, terwijl het meeste leren gebeurt in de praktijk. GroenLinks pleit daarom voor meer ambachtsscholen voor vakmensen die liever met hun handen werken dan dat zij worden ontmoedigd door hoge eisen voor verplichte theoretische vakken.