Het hoger onderwijs wordt beheerst door het economisme. Niet voor niets werd het Maagdenhuis door ontevreden studenten en docenten bezet. Toegankelijk hoger onderwijs moet jongeren opleiden tot kritische burgers. Hernieuwde democratisering geeft studenten en docenten een stem in het hoger onderwijs. GroenLinks wil dat universiteits- en hogeschoolraden weer een sterke positie en meer invloed op de koers van hun onderwijsinstelling krijgen. Zo worden de waarden van goed onderwijs en onderzoek weer leidend, in plaats van financiële avonturen.

Vastgoedprojecten in het onderwijs moeten onafhankelijk worden getoetst. Het fundamentele onderzoek van universiteiten mag niet afhankelijk zijn van de geldstromen van grote bedrijven.

Tijd en aandacht

Studenten krijgen vaak veel te weinig les. Ook de scriptie- en stagebegeleiding is vaak heel beperkt. Schandalen in het hbo tonen aan dat de kwaliteit daar niet altijd gegarandeerd is. GroenLinks wil de kwaliteit van het hoger onderwijs verbeteren door in te zetten op betere geschoolde docenten, die genoeg tijd en aandacht hebben voor elke student. Door het studievoorschot kan daarom fors worden geïnvesteerd. Hogescholen en universiteiten moeten hun geld niet alleen besteden aan toponderzoekers, maar ook aan topdocenten.

Voorlichting

Helaas maken aankomende studenten vaak een verkeerde studiekeuze. GroenLinks wil betere voorlichting van studenten, zodat ze een goed onderbouwde keuze kunnen maken. Daarnaast moet er meer werk worden gemaakt van begeleiding en studiekeuzegesprekken. Dan komen studenten er niet pas na een paar jaar achter dat zij niet de goede keuze hebben gemaakt en kunnen ze tijdig overstappen naar een andere studie.

Toegankelijk onderwijs

Hoger onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Studenten met meer geld of extra hoge cijfers mogen geen voorrang krijgen. De toenemende selectie aan de poort bij hogescholen en universiteiten wordt gestopt. Daarvan zijn vaak studenten uit een laag sociaal-economisch milieu de dupe. Selectie aan de poort kan alleen bij uitzonderlijke opleidingen, zoals het conservatorium of bepaalde geneeskundestudies. Het bindend studieadvies en de harde knip tussen bachelor en master worden afgeschaft. 

Het collegegeld is de afgelopen jaren fors gestegen. GroenLinks wil dat het collegegeld omlaag gaat. Studenten met een functiebeperking krijgen een aanvullende beurs en de aanvullende beurs wordt voor studenten met minder daadkrachtige ouders verhoogd. De mogelijkheden om gebruik te maken van het studievoorschot worden uitgebreid van 30 jaar naar 40 jaar.

Medezeggenschap

GroenLinks wil de medezeggenschap versterken. Zo wordt de positie van medezeggenschapsraden versterkt zodat docenten en studenten meer invloed hebben op hun onderwijsinstelling. Kleine, bijzondere opleidingen worden zo veel mogelijk gekoesterd.