Lerarentekort

GroenLinks maakt zich zorgen over het tekort aan leraren. Er moet een nationaal plan van aanpak komen om dit op te lossen: docenten moeten beter betaald worden, de werkdruk moet omlaag en het beroep leraar moet meer waardering krijgen.

Vertrouwen in docenten

De leraar moet weer zeggenschap over het onderwijs krijgen - dus niet de manager of de minister. We moeten meer vertrouwen in leraren stellen en hen meer mogelijkheden bieden om zelf hun eigen lessen vorm te geven.

We hebben in Nederland 83.000 mensen die wel een onderwijsbevoegdheid hebben, maar niet voor de klas staan. Veel van deze mensen zijn afgeschrikt door de werkdruk. Wij willen investeren in het activeren van deze 'stille reserve'.

Eerlijke salarissen

Het is tijd dat onze leraren krijgen wat ze verdienen. GroenLinks wil dat de lonen omhoog gaan en de loonkloof tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs wordt gedicht.

Juist in het vmbo zijn er meer goede docenten nodig. Daarom willen we dat leraren in het vmbo net zoveel gaan verdienen als hun collega’s op de havo of het vwo. Deze leraren vertrekken nu vaak naar de havo of het vwo, omdat de salarissen daar hoger zijn. Leraren in het vmbo en op de basisschool moeten makkelijker kunnen doorstromen naar hogere salarisschalen.

Lisa over het lerarentekort Afspelen op YouTube