Windmolens
Pexels (CC0)

Schone energie

We willen een gezonde planeet met een veilig klimaat achterlaten aan onze kinderen. Daarom kiezen we voor schone energie.

We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Daarom moeten er de komende jaren grote stappen worden gezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Behalve Luxemburg en Malta doen alle andere Europese landen het beter op het gebied van schone energie dan Nederland. Dat is beschamend. Wij gaan hier verandering in brengen. Nederland moet een koploper in hernieuwbare energie worden door windmolens op zee te plaatsen, zonnepanelen op onze daken betaalbaar te maken én energie te besparen.

Wind op zee

We kiezen voor meer schone energie. In de plannen van GroenLinks komt in 2030 61% van de energie in Nederland uit hernieuwbare bronnen. Meer dan de helft hiervan komt uit extra windparken op zee. Zo kunnen we miljoenen huishoudens van schone elektriciteit voorzien. Nederland moet bovendien het initiatief nemen voor een Noordzeenet voor schone stroom met andere landen rondom de Noordzee.

Klimaatwet

Daarom voeren we een Klimaatwet in. Hierin leggen we de doelen voor het klimaatbeleid voor de lange termijn juridisch vast. Een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent in 2030 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Door invoering van de klimaatbegroting verzekeren we dat we ieder jaar de maatregelen nemen die nodig zijn om de afgesproken doelen te halen.

Zo geven we zekerheid aan bedrijven om op de lange termijn te investeren in groene innovatie, schone energie en nieuwe werkgelegenheid. Daarnaast verhogen we de belastingen op vervuiling en verlagen de belastingen op arbeid en groene innovatie. Hierdoor wordt de groene ondernemer beloond en betaalt de vervuiler. We sluiten de kolencentrales.

Fossiele subsidies

Nu helpt de overheid grootverbruikers en producenten van fossiele energie. Jaarlijks ontvangen zij in Nederland meer dan vijf miljard euro aan belastingvoordelen. Wij schaffen deze voordelen voor grootvervuilers af. GroenLinks verzet zich tegen kolencentrales, het winnen van schaliegas en het opwekken van kernenergie. Er zijn immers voldoende alternatieven die wel gezond en duurzaam zijn.

Leiderschap is niet ‘na ons de zondvloed’ of ‘we zien wel waar het schip strandt’ - leiderschap is de uitdagingen van morgen vandaag aanpakken. Het is tijd om te investeren in een schone en zekere toekomst.