Vrijheid van onderwijs

Een school voor je kinderen kiezen die past bij je levensovertuiging of pedagogische visie. Of dit nu christelijk, islamitisch of jenaplanonderwijs is. Dat is vrijheid van onderwijs. Die vrijheid is waardevol. Maar aanpassingen zijn nodig om discriminatie te voorkomen en een tweedeling in het onderwijs tegen te gaan.

Acceptatieplicht

Niet-openbare scholen hebben op dit moment te veel vrijheid om leerlingen te weigeren. Bijvoorbeeld omdat ze het ‘verkeerde’ geloof aanhangen. Dat is vreemd, want deze ‘bijzondere scholen’ worden wel door de overheid bekostigd. Daarom moet er een inschrijvingsrecht komen voor alle kinderen. Oftewel: een acceptatieplicht voor alle scholen. Zo wordt het respecteren van de grondslag van een school voldoende om te worden toegelaten.

Leraren

Dat een school wil dat hun leraren de richting van de school goed kunnen uitdragen is logisch. Maar het is niet acceptabel dat scholen allerlei eisen stellen aan het privéleven van hun docenten. Daarom heeft GroenLinks samen met andere partijen via een initiatiefwet gelijke behandeling voor homoseksuele docenten geregeld. Daardoor kan een docent niet meer ontslagen worden om het enkele feit dat hij homoseksueel is.

Tweedeling

Gemeentes en schoolbesturen moeten afspraken maken over het bestrijden van tweedeling in het onderwijs. Er bestaan goede zwarte scholen, maar deze scholen kampen vaker met een grote concentratie aan achterstandsleerlingen. Bovendien hebben deze scholen de meeste ongediplomeerde docenten en is het ziekteverzuim het grootst. Zo wordt het voor leerlingen lastig om uit hun achterstandspositie te ontsnappen. Door fors te investeren in onderwijs wil GroenLinks achterstanden aanpakken, zodat alle scholen weer aantrekkelijk worden voor alle kinderen.

Aanmeldprocedure

Om gelijke kansen te geven aan alle kinderen moeten de aanmeldprocedures gelijk oplopen. Dat kan bijvoorbeeld door één vast aanmeldmoment voor nieuwe basisschoolleerlingen. Het plaatsen van leerlingen op een school in de eigen buurt moet worden bevorderd. Zo kunnen we tegengaan dat bevolkingsgroepen al vanaf vierjarige leeftijd langs elkaar heen leven.