Wij willen:

  • Betere toegankelijkheid tot openbaar vervoer, kantoren en andere publieke voorzieningen;
  • 400 miljoen extra investeren in de zorg voor mensen met een beperking;
  • Meer geld voor speciaal onderwijs, kleinere klassen en voor het inschakelen van extra begeleiding en ondersteuning.

Toegankelijkheid publieke voorzieningen verbeteren

Veel mensen met een beperking krijgen lastig toegang tot openbaar vervoer, kantoren en andere publieke voorzieningen. Dat moet verbeteren. Nederland hoort voorloper te zijn op het gebied van gelijke rechten, ook als het gaat om mensen met een beperking. Nederland moet daarom, als het aan GroenLinks ligt, zo snel mogelijk werk maken van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking, dat sinds kort is geratificeerd.

Bovendien steken we 400 miljoen extra in de zorg voor mensen met een beperking. Eerder werd een wetsvoorstel van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie aangenomen dat toegankelijkheid van voorzieningen en diensten de standaard maakt, in plaats van dat mensen daar steeds een verzoek voor moeten doen.

Elk kind verdient goed en passend onderwijs

Het passend onderwijsstelsel moet echt inclusief onderwijs worden. Kinderen meten zonder beperking moeten op dezelfde school in hun buurt terecht kunnen, met allen begeleiding die nodig is. Daarom investeren we in extra ondersteuning op school, in begeleiding van thuiszitters, hulp aan zwevende leerlingen, en in ‘samen naar school klassen’. Leraren en scholen krijgen meer vrijheid om zelf hulp te organiseren die nodig is.

Leerplichtambtenaren worden leerrechtambtenaren en krijgen doorzettingsmacht om kinderen met een beperking op scholen te plaatsen. Er komt landelijk één definitie van basiszorg dat de minimumondersteuning omschrijft die iedere school moet bieden. Leerlingen met een (meervoudige) beperking die geen regulier onderwijs kunnen volgen, kunnen kosteloos onderwijs volgen of naar de dagbesteding. Voor het onderwijsdeel en de onderwijsondersteuning wordt geen eigen bijdrage uit het persoonsgebonden budget gevraagd.

Betere toegang tot de arbeidsmarkt

Mensen met een beperking moeten betere toegang tot de arbeidsmarkt krijgen. GroenLinks wil daarom dat er bovenop de belastingverlaging voor lage inkomens nog een extra belastingvoordeel voor hen komt. We stoppen de afbouw van de sociale werkvoorzieningen en vormen ze om tot sociaal ontwikkelbedrijven. Zo zorgen we ervoor dat er altijd een werkplaats is voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook moet er een quotum komen voor de overheid en grotere werkgevers om mensen met een beperking aan te nemen.