Wij willen:

  • Meer geschikte woningen voor ouderen;
  • Minder werkdruk voor personeel;
  • Meer samenwerking tussen zorgverleners.

Tienduizenden ouderen staan op een wachtlijst voor een plek in het verpleeghuis. De ouderen die thuis wonen, wonen vaak niet in geschikte woningen. En de zorg voor thuiswonende ouderen is ook steeds moeilijker te organiseren

Voldoende huisvesting

Het oplossen van de problemen in de ouderenzorg begint bij goede huisvesting. GroenLinks wil fors investeren in woningen voor ouderen en in de verpleeghuiszorg. We willen veel geclusterde woonvormen, zodat ouderen thuis kunnen blijven wonen, maar ook de zorg goed te organiseren blijft.

Lagere werkdruk en samenwerking

De werkdruk in de ouderenzorg moet omlaag. Verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk en het verpleeghuis moeten de tijd hebben om hun werk goed te doen. Om voldoende personeel te houden moet het loon omhoog en de professionele autonomie worden verbeterd.

Om de werkdruk te verlagen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren wil GroenLinks inzetten op meer samenwerking. De wijkverpleegkundige, huisarts, de specialist (ouderengeneeskunde) en de sociale hulpverleners moeten makkelijker kunnen samenwerken. Daartoe verwijderen we de schotten in de financiering.

Een man zorgt voor zijn oudere moeder thuis

Stop de marktwerking in de zorg.

Samen kunnen we dit veranderen: #FixDeZorg,

  • Van zorgverzekeraars naar Zorgfondsen
  • Hogere salarissen voor gewone zorgmedewerkers
  • Aanpakken machtige farmaceutische bedrijven


Doe mee. Teken de petitie: