Wij willen:

  • Meer crisisplekken en meer opleidingsplekken;
  • Zorg zoveel mogelijk regionaal aanbieden;
  • De marktwerking in de zorg afschaffen.

In de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en transgenderzorg lopen de wachtlijsten alleen maar op. Het kan zomaar gebeuren dat je nog 7000 wachtenden voor je hebt. Het is onacceptabel dat kwetsbare jongeren maanden op een wachtlijst staan en hulpverleners kampen met een te hoge werkdruk.

De oorzaken hiervan verschillen. In de GGZ is de marktwerking een belangrijke boosdoener. Mensen met een complexe zorgvraag zijn niet rendabel genoeg en daardoor worden die minder vaak behandeld. Voor de ouderenzorg is de wachtlijstproblematiek complexer. Hiervoor moeten er vooral veel meer verpleeghuizen worden bijgebouwd en moet er meer personeel bijkomen. Daarvoor zullen de arbeidsvoorwaarden voor verpleegkundige sterk moeten worden verbeterd.

Meer crisisplekken en meer opleidingsplekken

Om de wachtlijsten in de zorg echt aan te pakken hebben we meer crisisplekken en meer opleidingsplekken nodig.

Zorg moet dichterbij als het kan, geconcentreerd als het moet

Gespecialiseerde zorg moet zoveel mogelijk in gespecialiseerde centra leveren, maar minder complexe zorg moet dichterbij. In de transgenderzorg kan veel meer zorg dichterbij worden geleverd, door huisartsen beter bij de zorg te betrekken. Dan hoef je niet altijd naar een van de gespecialiseerde centra. Dat is prettig voor degene die zorg vraagt en de wachtlijsten nemen af.

Marktwerking in de zorg afschaffen

Zorgverzekeraars vormen we om tot publieke zorgfondsen. Samen met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en beroepsgroepen stellen zij voortaan in iedere regio één zorgplan met een regionaal zorgbudget op. Hierin staan afspraken over de zorg. Doordat zorgprofessionals niet meer te maken hebben met meerdere zorgverzekeraars, zijn zij veel minder tijd kwijt aan administratie.