GroenLinks wil dat de samenleving weer op een verantwoorde manier open kan. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd worden kan de samenleving naar verwachting komende maanden stapsgewijs van het slot. Testbewijzen kunnen bijdragen om ook grotere bijeenkomsten weer mogelijk te maken. Maar wanneer GroenLinks lessen trekt uit het afgelopen jaar zien we dat de pandemie grillig verloopt. Wat GroenLinks betreft moet het kabinet zich ook op deze onzekerheden voorbereiden.

Testinfrastructuur laagdrempelig, toegankelijk en tijdelijk
COVID-19 raast over de hele wereld en blijft zich muteren. Het is nog onduidelijk of de huidige vaccins ook bescherming bieden tegen nieuwe hardnekkige mutaties. Met dit in het achterhoofd vindt GroenLinks het belangrijk om te onderzoeken op welke manieren we een volgende lockdown kunnen voorkomen en de zorg niet overmatig belasten. Voor GroenLinks kan in een dergelijk scenario testen voor toegang een tijdelijke oplossing bieden. Op dit moment laat slechts één op de drie mensen met een coronabesmetting zich immers testen. Door mensen positief te stimuleren om zich preventief te testen kunnen sectoren openblijven en komen meer Nederlanders er achter dat ze besmettelijk zijn. Dan is het wel van levensbelang dat een dergelijke infrastructuur laagdrempelig, toegankelijk en tijdelijk is.

Geen eigen bijdrage testen
Het huidige kabinetsvoorstel voldoet nog niet aan deze randvoorwaarden. Zo wil het kabinet €7,50 aan eigen bijdrage vragen per testbewijs. Dit veroorzaakt een tweedeling op basis van de sociaaleconomische positie van mensen. De zwakkere schouders betalen al de hoogste prijs van deze coronacrisis. We zien dat mensen vereenzamen, mentale problemen toenemen en de financiële positie van mensen met een flex-contract, arbeidszoekenden en ondernemers verslechtert. Voor GroenLinks is een eigen bijdrage van €7,50 een onbegaanbare weg. Iedereen moet deel kunnen nemen aan de samenleving.

Tevens wil het kabinet dat de sneltest voor toegang exclusief moet worden afgenomen op een commerciële testlocatie. Voor GroenLinks is ook dit niet toereikend omdat er laagdrempelige alternatieven zijn met zelftesten voor thuis. Al dan niet (digitaal) begeleid. Verschillende Europese landen stellen gratis zelftesten beschikbaar aan huishoudens, waaronder het Verenigd Koninkrijk. GroenLinks wil dat het kabinet kijkt naar deze laagdrempelige vorm aan de andere kant van de Noordzee. Een toegankelijker systeem met minder bureaucratie, sneller, betaalbaarder en gebruiksvriendelijker.

Zelftesten mogelijk maken
Tijdens het debat tijdelijke testbewijzen dient GroenLinks voorstellen in om de wet te verbeteren. GroenLinks heeft een wetsaanpassing ingediend om op basis van een – al dan niet begeleide – zelftest een testbewijs te kunnen vergaren. Tevens zal GroenLinks voorstellen steunen om de eigen bijdrage te doen laten vervallen. Tot slot roept GroenLinks het kabinet op om verschillende scenario’s uit te werken voor een sociaal- en groen herstel. Voor GroenLinks staat boven kijf dat we de balans tussen mens en natuur duurzaam moeten herstellen én het publieke belang voor het belang van farmaceuten moeten gaan stellen. Terwijl de meest welvarende landen in grote getalen worden gevaccineerd blijven burgers in minder welvarende landen hopeloos achter. Alleen door systeemfouten te herstellen kunnen we immers een pandemie in de toekomst voorkomen.