Grenzen aan de Europese Unie

Het vergroten van de Europese Unie is niet een doel op zich. De uitbreiding heeft ook grenzen. Landen die mensenrechten schenden passen niet in onze Unie. Dat is ook waarom de Europese Unie de onderhandelingen met Turkije over toetreding moet stopzetten. 

Landen op de Westelijke Balkan moeten nadrukkelijk wel de mogelijkheid krijgen om toe te treden tot de Europese Unie – mits zij voldoen aan de voorwaarden die voor alle landen gelden: democratie, de rechtsstaat en mensenrechten moeten zijn gewaarborgd. Wij geven steun aan bewegingen in die landen, die stappen zetten in de goede richting. Ook moet er worden uitgesloten dat landen als China en Rusland middels nieuw toetredende landen in de EU ongewenste invloed uitoefenen.

Proces van toetreding

In het toetredingsproces doorlopen landen en de Europese Unie verschillende stappen.

eu uitbreiding

Lusten en lasten

De komst van werknemers uit de Midden- en Oost-Europese landen die sinds 2004 lid zijn van de Europese Unie, zorgt soms voor spanningen. Een deel van deze arbeidsmigranten wordt slecht gehuisvest en uitgebuit door malafide werkgevers. GroenLinks wil dat controlerende instanties als de Arbeidsinspectie veel harder optreden tegen deze misstanden. Altijd moet gelden: gelijk loon voor gelijk werk.

Maar de EU-uitbreiding heeft ook gezorgd voor groei van de Nederlandse economie.  Nederlandse bedrijven exporteren meer naar Polen dan naar China. Poolse consumenten scheppen tienduizenden banen voor Nederlandse werknemers. Maar ook uitwisselingen tussen studenten, wetenschappers en kunstenaars hebben de Nederlandse samenleving verrijkt.