Handelsmissies

GroenLinks steunt Nederlandse bedrijven die actief willen zijn in het buitenland maar vindt dat richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in elke fase van de handelsmissie centraal moeten staan. Maatschappelijke organisaties en ngo’s moeten ook deel kunnen nemen aan handelsmissies.

Bedrijven die niet voldoen aan de richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, zouden niet mogen profiteren van de inspanningen van de regering. Zij mogen niet langer mee op handelsmissie. Hier moeten bedrijven transparant over zijn. Handelsmissies zouden zich moeten richten op een schonere economie. Het vergroten van de winsten van fossiele bedrijven mag niet het doel zijn.